Statistika

Tagasi

12. MAI 2015

Ravivoodite statistika, I kvartal 2015

Avaldatud on 2015. aasta esimese kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika.

Esimese kvartali lõpu seisuga töötas Eestis 56 haiglat, mis on kahe võrra vähem kui eelmises kvartalis. Statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise lõpetasid kaks õendushaiglat Ida-Virumaal. Aasta jooksul on 28 õendushaiglast tegevuse lõpetanud kuus.

Märtsi lõpus osutas statsionaarset raviteenust kolm piirkondlikku haiglat, neli keskhaiglat, 11 üldhaiglat, neli kohalikku haiglat, üheksa erihaiglat, kolm taastusravi ja 22 õendushaiglat.

Haiglates oli kasutusel 7277 ravivoodit, see tähendab 217 võrra vähem kui aasta varem. Ravivoodite kvartaalne aegrida on avaldatud alates 2003. aastast ning see näitab, et võrreldes 2003. aasta esimese kvartaliga on voodite arv kokku vähenenud 13% ja aktiivravivoodite arv rohkem kui 28%. Sama aja jooksul on haiglate voodifondi kuuluvate iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv kasvanud pea kolmandiku. Selle põhjuseks on nii aktiivravi haiglate õendusabi osakondades suurendatud voodite arv kui ka õendushaiglate arvu kasv 15-lt (2003. a) 22-le.

Aktiivravivoodid moodustasid kasutusel olevate ravivoodite koguarvust ligikaudu 62%, õendusabi voodid 26%, tuberkuloosi ja psühhiaatriliste haiguste raviks mõeldud voodid kokku 12%. Aktiivravivooditest on haiglates kõige enam sisehaiguste ja üldkirurgia voodeid.

Selle aasta esimeses kvartalis hospitaliseeriti üle 62 000 inimese. Neist 13% moodustasid lapsed vanuses 0–14 aastat. Haiglates raviti keskmiselt üheksat inimest ühe ravivoodi kohta ja ühe patsiendi ravi kestis kaheksa päeva. Sõltuvalt haigla liigist on ravi kestus erinev. Kõige kauem viibivad patsiendid õendushaiglates, kus ravi kestab keskmiselt 22 päeva. Sellele järgneb kohalik haigla 19 päevaga ja taastusravihaigla, kus üks hospitaliseeritu viibis ravil keskmiselt peaaegu 15 päeva.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi Ravivoodid → Lühiajastatistika.