Statistika

Tagasi

04. MÄRTS 2015

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid: 2014. aasta esialgsed andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arsti ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide 2014. aasta IV kvartali andmed ja sama aasta esialgsed kokkuvõtted. Avaldatud esialgne statistika põhineb tervishoiuteenuste osutajate poolt esitatud kvartaliaruannetel.

Arsti ambulatoorsete vastuvõttude üldarv vähenes 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga 0,6%, kuid suurenes hambaarstidel 0,8%. Samuti vähenes perearstide vastuvõttude arv 1,1%, mis absoluutarvuna tähendab 47749 vastuvõttu vähem kui 2013. aastal. Samas teostasid perearstid 2014. aastal nii III kui IV kvartalis rohkem vastuvõtte, kui seda tehti 2013. aastal, vastavalt III kvartalis 2,3% -ja IV kvartalis 3,1% enam vastuvõtte.

Ametite järgi oli 2014. aastal vastuvõttudes suurim tõus absoluutarvuna hambaarstidel (14424), millele järgnesid erakorralise meditsiini arstide vastuvõtud (9701 ehk 6,1% rohkem kui 2013. aastal). Protsentuaalselt oli erialati suurim tõus kardiovaskulaarkirurgi 11,6% (abs arvuna 1539) ja anestesioloogi 10,3% (abs arvuna 2090) vastuvõttude arvus. Vastuvõttude arvu langust võib täheldada radioloogi vastuvõttudes, mis võrreldes 2013. aasta on 2014. aastal vähenenud 23,8% (abs arvuna 4526).

Arsti koduvisiitide arv vähenes 2014. aastal pea viiendiku võrra (19,5%) võrreldes eelmise aastaga ja absoluutarvudes tegid perearstid 10230 (20,3%) koduvisiiti vähem kui 2013. aastal.

Koos aasta esialgsete andmete koondamisega on andmebaasis uuendatud ka I-III kvartali andmeid. Parandused olid minimaalsed, kuid tähelepanu võib juhtida töötervishoiuarsti ja hambaarstide vastuvõttudele, kus arsti vastuvõttude arv tõusis ca 2% (töötervishoiuarstidel 2,4% ja hambaarstidel 1,8%) võrreldes eelnevalt avaldatud andmetega.

Esialgsed 2014. aasta andmed täpsustuvad peale aastaruannete esitamist ja lõplikud andmed avaldatakse 28.10.2015.