Statistika

Tagasi

10. VEEBRUAR 2015

Ravivoodid, IV kvartal 2014

Avaldatud on 2014. aasta neljanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika.

Neljanda kvartali lõpus töötas Eestis 58 haiglat, mis on ühe võrra vähem kui eelmises kvartalis. Statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise lõpetas üks õendushaigla.

31. detsembri seisuga oli Eesti haiglates kasutusel 7333 ravivoodit, see tähendab 61 võrra vähem kui aasta varem. Ravivoodite kvartaalne aegrida on avaldatud alates 2003. aastast. Võrreldes 2003. aasta neljanda kvartaliga on voodite arv kokku vähenenud 10% ja aktiivravivoodite arv 25%. Kõige suurema, ligikaudu kahekordse kasvu on teinud iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv. Selle põhjuseks on nii aktiivravi haiglate õendusabi osakondades suurendatud voodite arv kui ka kümne uue õendushaigla avamine aastate 2003–2014 jooksul. Kirjeldatud voodifondi struktuurset muutust tõukab tagant Eestile, nagu ka enamikule Euroopa riikidele, iseloomulik inimeste eluea pikenemine, madal sündimus ning vanemaealiste osatähtsuse kasv rahvastikus.

2014. aasta lõpus moodustasid aktiivravivoodid kasutusel olevate ravivoodite koguarvust ligikaudu 61%, õendusabi voodid rohkem kui 27%, tuberkuloosi ja psühhiaatriliste haiguste raviks mõeldud voodid kokku 12%. Võrreldes 2003. aasta lõpuga on aktiivravivoodite osa vähenenud 14 protsendipuntki ja õendusabi voodite arv kasvanud 15 protsendipunkti.

2014. aasta neljanda kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 60 000 inimese. Neist 12% moodustasid lapsed vanuses 0–14 aastat. Kõigist patsientidest veidi üle 38% viibis ravil piirkondlikes haiglates, 32% keskhaiglates ja rohkem kui viiendik üldhaiglates. Nii eri- kui õendushaiglates oli kolm protsenti kõigist haiglaravile võetutest ning alla kahe protsendi hospitaliseeritutest said ravi kohalikus või taastusravi haiglas. 

2014. aasta neljanda kvartali jooksul raviti haiglates keskmiselt kaheksat inimest ühe ravivoodi kohta ja ühe patsiendi ravi kestis veidi kauem kui kaheksa päeva. Ühe aktiivravivoodi kohta osutati statsionaarset tervishoiuteenust keskmiselt 12 patsiendile ning ravi kestis aktiivravivooditel ligikaudu viis päeva.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi Ravivoodid → Lühiajastatistika.