Statistika

Tagasi

26. NOVEMBER 2014

Ravivoodid, III kvartal 2014

Avaldatud on 2014. aasta kolmanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika.

Selle aasta kolmanda kvartali lõpus töötas Eestis 59 haiglat, mis on kahe võrra vähem kui eelmises kvartalis. Statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise lõpetas kolm õendushaiglat ning tööd taasalustas üks kohalik haigla.

30. septembri seisuga oli Eesti haiglates kasutusel 7387 ravivoodit, mida on üle 300 võrra rohkem kui aasta varem.

Kasutusel olevate ravivoodite koguarvust moodustasid õendusabi (endise nimetusega hooldusravi) voodid 27%, aktiivravivoodid 61%, 2% tuberkuloosi ja 10% psühhiaatriliste haiguste raviks mõeldud voodid.

Kolmanda kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 54 000 inimese, neist rohkem kui kümnendiku moodustasid lapsed vanuses 0–14 aastat.

Kõigist patsientidest veidi üle 37% viibis ravil piirkondlikes haiglates, 32% keskhaiglates ja rohkem kui viiendik üldhaiglates. Nii eri- kui õendushaiglates oli kolm protsenti kõigist haiglaravile võetutest ning alla kahe protsendi hospitaliseeritutest said ravi kohalikus või taastusravi haiglas.

2014. aasta kolmanda kvartali jooksul raviti haiglates keskmiselt kaheksat inimest ühe ravivoodi kohta ja ühe patsiendi ravi kestis veidi kauem kui kaheksa päeva. Ühe aktiivravivoodi kohta osutati statsionaarset tervishoiuteenust keskmiselt 11 patsiendile ning ravi kestis aktiivravivooditel keskmiselt ligikaudu kuus päeva. Haiglaliigiti on ravi kestus kõige lühem keskhaiglates (üle kuue päeva) ning pikim, ligikaudu 26 päeva, õendushaiglates. Õendushaiglatest järgmised on kohalikud haiglad, kus üks patsient veedab keskmiselt 20 päeva.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine, valides sealt Ravivoodid → Lühiajastatistika.