Statistika

Tagasi

20. NOVEMBER 2014

Tuberkuloosi ravitulemused 2011-2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis uuendati tuberkuloosiregistri täpsustatud andmed ravitulemustest nende patsientide kohta, kes alustasid oma tuberkuloosiravi 2010-2013 (uuendatud tabelid TB71-72, muutused ainult MDR juhtudes). Samuti on parandatud HIV-positiivsete tuberkuloosijuhtude 2013. aasta andmeid - tabelid TB60, TB61.

Kuna tuberkuloosi (TB) haigestumus Eestis langeb, siis ravijuhte jääb vähemaks ja neid on raskem diagnoosida. Haavatavate gruppide patsiendid pöörduvad ise abi saamiseks liiga hilja meditsiiniasutustesse. Tundliku tekitajaga kopsu-TB vormiga patsientidest ei alustanud 2012. aastal ravi (st suri enne ravi algust või esimese ravikuu jooksul) ligi 11% haigetest. Samas neist, kes alustas TB ravi, paranes 85,5%. Ravimresistentse TB korral ei jõudnud näiteks 2011. aastal uutest TB-juhtudest 12,5% ravi alustada. Ravi alustanutest paranes aga pea 62%.

Aastal 2013 registreeriti tuberkuloosiregistris 286 TB-juhtu, neist 225 uut juhtu. Noorim haigestunu oli 1-aastane, vanim 102-aastane, meeste osakaal oli haigestunute hulgas 67%. Eesti on WHO poolt kuulutatud M/XDR-TB (multiresistentse ja eriti resistentse TB) ohumaaks (ohumaade hulka kuulub ainult 4 Euroopa Liidu riiki) - üle 20% esmastest ja üle 50% korduvatest TB juhtudest on multiravimresistentsed tüved, mille korral ravi kestab 5-7 antibiootikumi kombinatsioonraviga 2-3 aastat, võrdluseks tundliku TB korral on ravi kestvus 6-8 kuud.