Statistika

Tagasi

17. NOVEMBER 2014

Kirurgilised protseduurid 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2013. aasta kirurgiliste protseduuride statistika. Avaldatud on haigla-, päeva- ja ambulatoorne kirurgia täiskasvanute ja laste, meeste ja naiste ning teenuseosutaja maakonna järgi. Vältimatust kirurgiast avaldati „ägeda kõhu“ tõttu haiglaravi vajanute ja opereeritute andmed. Esmakordselt on avaldatud operatsioonivõimekuse e operatsioonitubade ja ärkamisruumide statistika.

2013. aastal opereeriti kolmveerandit päevaravi ja ligi kolmandikku haiglaravi patsientidest.

Võrreldes 2012. aastaga jätkus päevakirurgia patsientide arvu kasv (2013. a oli opereerituid 5% rohkem) ja haiglakirurgia patsientide vähenemine (4% opereerituid vähem), aga osaliselt on haiglas opereeritute arv vähenenud registreerimise muutusest.

Täiskasvanud naisi opereeritakse rohkem kui mehi , seda nii haigla- kui päevakirurgias. Kuigi viimaste aastate jooksul on naissuguelundite ja sünnituse operatsioonide arv vähenenud, on need siiski naistele haiglas sagedamini teostatavad kirurgilised protseduurid. 2013. aastal moodustasid sünnituse tõttu opereeritud 20% kõigist opereeritud naistest ja naissuguelundite tõttu opereeritud 18%. Täiskasvanud meestele teostatakse haiglaravil kõige enam luu-ja lihaskoe (21% opereeritutest) ja südame- ja suurte rindkereveresoonte (12%) kirurgiat.

Päevakirurgias teostati täiskasvanutele kõige rohkem silma (e katarakti) operatsioone. Meestel moodustasid silma opereeritud kõigist opereeritutest 37%, naistel olid naissuguelundite (37%) järel sageduselt teisel kohal (28%).

Lastel on sarnaselt varasemaga opereeritud valdavalt suud ja neelu e teostatud adenotonsillektoomiaid. 2013. aastal moodustasid suu ja neelu opereeritud lapsed haiglas opereeritutest kolmandiku ning päevaravis kaks kolmandikku kõigist opereeritutest.

2013. aastal koguti esmakordselt andmeid operatsioonitubade ning ärkamisruumide ja -voodikohtade kohta. Teenuseosutajate andmetel oli Eestis 2013. aasta lõpu seisuga 159 operatsioonituba ning 59 ärkamisruumi. Enamus operatsioonitubadest (80%) ja ärkamisruumidest (60%) asub haiglate koosseisus. Osaliselt kasutavad haiglad ärkamisvooditena voodifondi voodeid.