Statistika

Tagasi

31. OKTOOBER 2014

Päeva- ja haiglaravi põhjused 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2013. aasta statistika päeva- ja haiglaravi põhjuste kohta. Andmebaasis on ravipõhjused avaldatud patsiendi vanusrühma, soo, ravikestuse ja teenust osutava asutuse maakonna järgi.
2013. aastal vajati haiglaravi enim vereringeelundite haiguste tõttu, seda nii ravijuhtumite kui voodipäevade järgi.

Vereringeelundite haiguste tõttu viibiti ravil 475 021 voodipäeva (26% kõigist voodipäevadest) ja 42 664 ravijuhtumit (18% kõigist juhtumitest). Ravil viibitud voodipäevade arvestuses järgnesid neile psüühika-ja käitumishäired (14% voodipäevadest) ja kasvajad (11%). Haigusjuhtumite arvestuses järgnesid kasvajad (11% juhtumitest), hingamiselundite haigused (9%) ning rasedus ja sünnitus (9%).

Viimaste aastate haiglaravile on iseloomulik vähene kasvutrend kasvajate ja vere- ja vereloomeelundite haiguste osas ning langustrend raseduse ja sünnituse osakaalus.

Päevaravil viibiti 2013. aastal kõige rohkem päevi kuse- ja suguelundite haiguste tõttu (25% kõigist voodipäevadest). Päevaravi juhtumitest oli sarnaselt eelnevatele aastatele suurim osakaal silmahaiguste (22% juhtumitest) ja raseduse ja sünnituse (14%) tõttu ravil viibimisel. Aastate lõikes on raseduse ja sünnituse juhtumite arv vähese langustendentsiga, samas on lihasluukonna ja sidekoe juhtumite arv tõusutendentsiga.

Lapsi raviti nii haigla- kui päevaravis enim hingamiselundite haiguste tõttu. Laste haiglaravi voodipäevade arvestuses moodustasid suurima osakaalu hingamiselundite (21% kõigist voodipäevadest) ja sünniperioodis tekkivate haiguste (21%) voodipäevad.