Statistika

Tagasi

29. OKTOOBER 2014

Hambaravi 2013. aasta andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2013. aasta statistika hambaarsti visiitide ning hambaraviasutuste ja -võimaluste kohta.

Eelmisel aastal tehti Eestis 1,816 miljonit hambaarsti visiiti. Kõigist visiitidest moodustasid 80% hambaravi-, 13% proteetilise ravi ning 7% ortodontilised visiidid.

Hambaarsti vastuvõttude koguarvu muutus jätkab viimase paari aasta tendentsi, tõustes ka 2013. a 1,7% võrra.

Kui 2011. a tõusis vastuvõttude koguarv ortodontiliste visiitide ning 2012. a peamiselt proteetiliste visiitide arvelt, siis möödunud aastal tõusis nii proteetilise ravi kui ortodontiliste visiitide arv, vastavalt 6% ja 10%. Seejuures tõusis ortodontias taas 15-aastaste ja vanemate patsientide vastuvõttude arv, mis 2013. a moodustas kõikidest ortodontilistest visiitidest juba 46%.

Hambaravi vastuvõtte tehti möödunud aastal 1,45 miljonit, mis jäi võrreldes 2012. aastaga samale tasemele. Keskmiselt käis iga kuni 14-aastane laps aasta jooksul hambaravi vastuvõtul 1,8 korda ja iga 15-aastane või vanem inimene 1,0 korda.

Alates 2013. a kogutakse hambaraviteenuse osutajatelt andmeid suuhügienisti visiitide, implantaatide paigaldamise ning inimeste kohta, kellel ei tuvastatud aasta jooksul kordagi ravivajadust. Möödunud aastal tehti Eestis 17 560 suuhügienisti vastuvõttu, neist ligi veerandi moodustasid laste visiidid. Implantaate paigaldati veidi enam kui 3600 inimesele, kes kõik olid vähemalt 15-aastased. Aasta jooksul hambaarsti vastuvõtul käinud lastest 16% ja täiskasvanutest ligi 7% ei vajanud hambaravi.