Statistika

Tagasi

29. OKTOOBER 2014

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arstide ja õendustöötajate ambulatoorsete vastuvõttude 2013. aasta andmed.

Arsti vastuvõttude üldarv suurenes 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 1,1%. Seejuures 0-14-aastaste laste vastuvõttude arv vähenes 0,1% ning 15-aastaste ja vanemate vastuvõttude arv suurenes 1,3%. Arstide koduvisiitide arv vähenes 19% võrreldes eelmise aastaga, vastavalt 0-14 aastaste lastele tehtavate visiitide arv 17,9% ja täiskasvanutel 19,5%.

Kui 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga vähenesid eriarstiabiasutuste vastuvõtud 4%, siis 2013. aastal võrreldes eelmise aastaga on vastuvõttude arv tõusnud 4,7%. Käesoleval perioodil on märgatavalt suurenenud taastusraviasutuste vastuvõttude arv 16,3%, mis absoluutarvuna tähendab 15037 vastuvõttu rohkem ning vastuvõttude arvu vähenemine on toimunud haiglates (0,3%) ja muude - nimetamata asutustes (1,1%).

Õendustöötajate iseseisvate vastuvõttude arv suurenes võrreldes 2012. aastaga 38,7% ja koduvisiitide arv 6%. 65% õendustöötajate vastuvõttudest tehti perearstiabiasutustes ja 25% haiglates. Ämmaemandate vastuvõttude arv suurenes aastaga 3,4%. Koduõdede visiitide arv patsientide juurde suurenes 3% ning hooldekodudesse 2,5% võrra. Õendustöötajate iseseisvate vastuvõttude arvu vähenemine on toimunud töötervishoiuõe vastuvõttudes (33,3%).

Võrreldes 2013. aasta arsti vastuvõttude arvu viimase viie aastaga, kus 2008. aastal oli see suurim ja madalaim 2010. aastal, siis käesoleva perioodi vastuvõttude arv on kõige ligilähedasem 2009. aasta arsti vastuvõttude arvuga. Protsentuaalselt oli arsti vastuvõttude arv 2009. aastal 0,2% suurem. Samuti on perearsti vastuvõttude arv sarnaseim 2009. aastaga, kuid käesoleval perioodil on perearsti vastuvõttude arv 0,5% suurem. Õendustöötajate iseseisvates vastuvõttudes on taas toimunud märgatav tõus. Vaadeldes eelnenuid viit aastat oli suurim protsentuaalne tõus 2009. aastal, kui õendustöötajate iseseisvatöö vastuvõttude arv oli 27,7% suurem eelnevast perioodist (2008. a), siis 2013. aastal on vastuvõttude arv suurenenud 38,7% võrreldes 2012. aastaga. Samas on märgatavalt langenud töötervishoiuõe iseseisva töö vastuvõttude arv, mis on 5% madalam ka 2011. aasta vastuvõttude arvust, kuid siiski suurem kui need olid 2009. ja 2010. aastal.

Arsti vastuvõttude ja koduvisiitide kvartalite esialgsed 2014. aasta märtsis avaldatud andmed on asendatud lõplike andmetega tabelites AV11 ja AV12. Samuti on uuendatud kvartalite sesoonselt korrigeeritud andmed tabelites AV 60, AV61 ja AV62.