Statistika

Tagasi

21. OKTOOBER 2014

Tervishoiutöötajad 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2013. aasta tervishoiutöötajate uuringu andmed

Tervishoiutöötajate uuringu järgi töötas 2013. aasta novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde. Arstide seas oli kõige enam perearste, anestesioloogia- ja intensiivraviarste ning günekolooge – vastavalt 942, 299 ja 296 arsti.

Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina – neid oli vastavalt 9, 4, ja 3.

Õdede seas oli kõige enam üldõdesid (3405), pereõdesid (1032) ja anesteesia-intensiivraviõdesid (769).) Kõige vähem oli diabeedi- ja geriaatriaõdesid – vastavalt 9 ja 7 õde.

Arstide keskmine vanus oli ligikaudu 51 aastat, õdedel 45.

11% arstidest ja 4% õdedest töötas rohkem kui ühe tööandja juures. Arstide ja õdede keskmine tööaeg varieerub sõltuvalt arsti või õe vanusest, ametist ning asutuse liigist, kus nad töötavad.

Arstide ja õdede töötundide mediaan oli mullu novembris168 tundi. See tähendab, et pool arstidest või õdedest töötasid antud näitajast ehk 168 tunnist kas rohkem või vähem. Uuringu järgi tegi novembris iga arst keskmiselt 4,1 ja iga õde 5,5 ületundi.

Arstide seas tegid kõige enam ületunde lastekirurgid - keskmiselt 14,1 ületundi ühe arsti kohta. Üks anestesioloogia-intensiivraviarst tegi keskmiselt 11,3, üldkirurg 11,5 ja erakorralise meditsiini arst 8 ületundi. Õdede seas tegid kõige enam ületunde erakorralise meditsiini ja anesteesia-intensiivraviõed – keskmiselt 14,4 ja 8,1 ületundi ühe õe kohta.