Statistika

Tagasi

13. OKTOOBER 2014

Vastsündinute haigestumus 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2013. aastal sündinud vastsündinute haigestumuse andmed

Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmetel sündis 2013. aastal Eestis kokku 13 931 last. Neist haigena sündis 3630 last. Haigusi, mida neil diagnoositi, oli kokku 6349. See tähendab, et enam kui neljandikul vastsündinutest diagnoositakse sünnitusmajas mingi haigus (1000-st elussünnist 260-l). Keskmiselt diagnoositakse ühel haigel vastsündinul 1,7 haigust.

Võrreldes 2012. aastaga on elussündide arv vähenenud 438 võrra, kuid haigena sündinud laste arv (63 haigena sündinud last rohkem) ja diagnoositud haiguste arv on suurenenud (231 diagnoosi rohkem). Sarnaselt eelnevatele aastatele oli kõige rohkem diagnoositud haigusi, mida klassifitseeritakse muude vastsündinuhaiguste alla, sellele järgnesid lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundid ning sünniperioodile iseloomulikud nakkused.