Statistika

Tagasi

08. OKTOOBER 2014

Psüühika- ja käitumishäired 2013

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2013. aastal psühhiaatrite poolt konsulteeritud ja ravitud patsientide psüühika- ja käitumishäirete diagnoosipõhine statistika.

Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud statistika näitab, et eelmisel aastal pöördus psühhiaatri poole ambulatoorsele ravile kokku üle 116 600 inimese, neist psüühika- või käitumishäire tõttu üle 102 400. Ülejäänud osutusid terveteks või diagnoositi mõni teine põhidiagnoos, näiteks närvisüsteemihaigus.

Esmakordselt või korduvalt psüühika- või käitumishäire tõttu ambulatoorsel ravil viibinud patsientide arv on võrreldes aasta varasemaga kasvanud 5,9%.

Uusi psüühika- ja käitumishäireid registreeriti ambulatoorsete psühhiaatri vastuvõttude käigus 27 817 inimesel. Võrreldes 2012. aastaga on uute haigusjuhtude arv pisut kasvanud (+2,1%).

Sarnaselt varasema kahe aastaga diagnoositi nii meeste kui naiste seas enim uute haigusjuhtumitena stressiga seotud psüühikahäireid, vastavalt ligi 6 juhtu 1000 mehe ja 8 juhtu 1000 naise kohta. Sageduselt teine uute diagnooside rühm meeste seas oli psühhoaktiivsete ainete (alkohol, narkootikumid) tarvitamisest tingitud häired ning kolmas meeleoluhäired (sh depressioon). Naistel daignoositi samuti rohkem meeleoluhäireid, kuid ka orgaanilisi psüühikahäireid (sh dementsus).

Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühikahäiretest registreeriti mullu 52% alkoholi ja 40% opioidide kasutamise tõttu. Üle poolte juhtudest oli tegu psühhoaktiivse aine sõltuvusega, veerandil juhtudest võõrutusseisundiga.