Statistika

Tagasi

03. SEPTEMBER 2014

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, II kvartal 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arsti ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide 2014. aasta II kvartali andmed.

Arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv vähenes II kvartalis 2014 võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9% ja hambaarstidel 3,3%. Seejuures vähenes perearsti vastuvõttude arv 2,1% ja eriarsti ambulatoorsete vastuvõttude arv 1,7%. Perearsti vastuvõtud moodustavad 48,5% arsti ambulatoorsete vastuvõttude üldarvust.

Arsti koduvisiitide arv on käesoleval perioodil vähenenud pea viiendiku (19%) võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Nüüdsest on andmebaasis avaldatud ka arsti vastuvõttude sesoonselt korrigeeritud andmed (tabelid AV60, AV61, AV62).

Aegrea sesoonne korrigeerimine on sesoonse komponendi kindlakstegemise ja selle elimineerimise protsess. Sesoonsust võivad põhjustada looduslikud faktorid, haldustingimused, sotsiaalsed- ja kultuuritraditsioonid.

Sesoonne korrigeerimine annab võimaluse teha võrdlusi ja tõlgendada seeria arengut ajas erinevate hooajaliste mustritega. Sesoonne korrigeerimine on oluline vahetult üksteisele järgneva kahe perioodi (kuu/kvartali) muutuse jälgimisel, sest kahte kõrvuti asetsevat perioodi iseloomustab tavaliselt tugev sesoonsus. Sesoonselt korrigeeritud aegridade puhul saab rääkida ainult tõusu või languse tendentsist ning mingil määral ka selle kiirusest. Ühe korrigeeritud aegrea elemendi arv ei näita tegelikkust ega ei kirjelda reaalset arvu. Seega võrreldes kahe erineva aasta sama perioodi, tasub kasutada sesoonselt korrigeerimata andmeid.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõttude arv näitas, et 2014. aasta II kvartali arsti vastuvõttude arv suurenes 0,7% võrreldes sama aasta I kvartaliga. Mis tähendab, et elimineerides erinevused kvartalite tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõjud, teostasid arstid II kvartalis rohkem vastuvõtte, kui I kvartalis. Seejuures suurenes vastuvõttude arv hambaarstidel 4,4% ja perearstidel 1,1%. 

Sesoonsest korrigeerimisest saate täpsemalt lugeda siit