Statistika

Tagasi

27. AUGUST 2014

Ravivoodid, II kvartal 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta teise kvartali haigla ravivoodite kasutamise statistika.

Selle aasta teise kvartali lõpus töötas Eestis 61 haiglat. Tegutsevate haiglate arv on sama alates 2013. aasta kolmandast kvartalist.

Seisuga 30. juuni oli Eesti haiglates kasutuses 6976 ravivoodit, mida on 500 võrra vähem kui esimese kvartali lõpus. Tavapäraselt vähendavad haiglad oma kasutuses olevate voodite arvusuvekuudel.

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimetusega hooldusravi) voodid moodustasid teises kvartalis kasutusel olevate ravivoodite koguarvust 28%, aktiivravivoodid 60% ning ülejäänud osa on tuberkuloosi ja psühhiaatriliste haiguste raviks mõeldud voodid.

Selle aasta teise kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 60 000 inimese, aasta varem oli hospitaliseerituid peaaegu 600 võrra rohkem. Ligikaudu 38% neist patsientidest viibis ravil piirkondlikes haiglates, 33% keskhaiglates ja veidi üle viiendiku üldhaiglates. Nii eri- kui õendushaiglates oli vaid kolm protsenti kõigist teise kvartali jooksul haiglaravile võetutest ning alla kahe protsendi hospitaliseeritutest said ravi kohalikus või taastusravi haiglas. 

2014. aasta esimese kvartali jooksul raviti keskmiselt üheksat inimest ühe ravivoodi kohta ja ühe patsiendi ravi kestus oli keskmiselt kaheksa päeva. Ühe aktiivravivoodi kohta osutati statsionaarset tervishoiuteenust keskmiselt 12 patsiendile ning ravi kestus aktiivravivooditel jäi viie päeva piiresse. Kõige lühem on ravi silma- ja nina-kõrva-kurguhaiguste vooditel, kus see kestab alla kahe päeva. Pikim ravikestus on tuberkuloosi ja iseseisva statsionaarse õendusabi (end. hooldusravi) vooditel, vastavalt 54 ja 26 päeva.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja –uuringute andmebaasi alajaotuses Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine, valides sealt Ravivoodid → Lühiajastatistika.