Statistika

Tagasi

16. JUULI 2014

Haiglaravivoodite koondstatistika 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2013. aasta haiglaravivoodite koondstatistika ning korrigeeritud varem avaldatud 2013. aasta kvartalistatistikat.

2013. aasta lõpus töötas Eestis 61 haiglat, neist 3 olid regionaal-, 4 kesk-, 11 üld-, 4 kohalikud, 3 taastusravi-, 9 eri- ja 27 õendushaiglad (varasem nimetus hooldushaigla). Aasta jooksul on haiglate arv kasvanud ühe uue õendushaigla võrra. Omandivormi järgi jagunesid haiglad järgmiselt: kolmandik oli erasektori ettevõtted ja kaks kolmandikku kuulusid avalikku sektorisse.

2013. aasta detsembri lõpu seisuga oli haiglates kokku 7394 ravivoodit. See on samas suurusjärgus 2012. aasta detsembrikuu ravivoodite arvuga. Aasta jooksul viibis haiglas pea igas viies Eesti elanik. Lapsed, kelleks tervisestatistikas loetakse 0-14-aastaseid, moodustasid veidi üle 12% kõigist haiglaravil olnutest. Haiglaravil oldud voodipäevi tuli 2013. aasta jooksul iga Eesti elaniku kohta ligikaudu 1,5. See näitaja on samuti samas suurusjärgus 2012. aasta tulemusega. 2013. aastal registreeriti haiglate peale kokku 1,92 miljonit statsionaarsel ravil veedetud voodipäeva.

Keskmiselt veetis üks hospitaliseeritu haiglas kaheksa päeva nagu ka 2012. aastal. Kõige pikem oli ravikestus tuberkuloosi raviks mõeldud vooditel, kus patsiendi ravi ületas 66 päeva. Järgnesid iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (varasem nimetus hooldusravivoodi) ja psühhiaatria eriala voodid, millel kestis ravi kauem kui 26 päeva. Ühe voodi kohta oli aasta jooksul haiglaravil 34 patsienti ning keskmine voodihõive jäi veidi alla 74%.

Päevaravi osutas 2013.aastal 53 asutust ning see arv ei ole aastaga muutunud. Päevaraviga tegelevatest tervishoiuteenuse osutajatest moodustasid erasektori ettevõtted veidi alla kahe kolmandiku. Päevaravi osutamise maht ei ole võrreldes 2012. aastaga muutnud. 2013. aasta jooksul sai päevaravi käigus osutatud tervishoiuteenuseid pea iga 19. Eesti elanik.

2013. aastast on haiglaravi voodite statistika kogumisel kasutusel uus voodite erialade klassifikaator. Varasema ja praegu kehtiva klassifikaatori erinevused on kirjeldatud andmebaasis ravivoodite alateema mõistete ja metoodika osas. Tabelid RV30, 40, 70 ja 71 on andmebaasis koostatud kahel viisil:
1) enne 2013. aastat kehtinud klassifikaatori alusel aastate 2003-2012. Seda aegrida enam ei pikendata;
2) alates 2013. aastast kehtiva klassifikaatori järgi koostatud tabelid (vastavalt RV301, 401, 701 ja 711), kus aegrida on viidud tagasiulatuvalt 2003. aastani.