Statistika

Tagasi

02. JUUNI 2014

Geriaatrilised hindamised 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati andmed 2013. aastal läbi viidud geriaatriliste hindamiste kohta.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu ehk geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse hooldusraviplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on geriaatriaalase ettevalmistusega arst, õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid.

2013. aastal viidi kümnes Eesti haiglas läbi 1444 geriaatrilist hindamist, mis on 25 võrra rohkem kui aastal 2012.

Pooled geriaatrilistest hindamistest tehti üle 75-aastastele, kuid samas 10,9% hindamistest tehti alla 65-aastastele. Hinnatud geriaatrilistest patsientidest 64% olid naised ning 36% mehed.

Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 349 patsienti statsionaarset hooldusravi, 116 ambulatoorset hooldusravi ning 431 sotsiaalhoolekande teenuseid. 78,6% geriaatrilistest hindamistest tehti sama haigla hooldusravi osakonnas viibivatele patsientidele.

Valdavalt rahastas geriaatrilisi hindamisi Haigekassa, kuid mõnel juhul ka Eesti Liikluskindlustuse Fond.