Statistika

Tagasi

28. MAI 2014

Ravivoodid, I kvartal 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta esimese kvartali haigla ravivoodite statistika.

2014. aasta esimese kvartali lõpus töötas Eestis 61 haiglat. Haiglate arv on olnud sama alates 2013. aasta kolmandast kvartalist.

Selle aasta 31. märtsi seisuga oli Eesti haiglates 7494 ravivoodit, mida on 50 voodi võrra rohkem kui 2013. aasta esimese kvartali lõpus. Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (end. hooldusravi) moodustasid kogu kasutusel olevast voodifondist neljandiku, aktiivravivoodid 62% ning ülejäänud osa tuberkuloosi ja psühhiaatria voodid.

Selle aasta esimese kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 63 000 inimese, aasta varem oli hospitaliseerituid tuhande võrra rohkem. Ligikaudu 38% neist patsientidest viibis piirkondlikes haiglates, 32% keskhaiglates ja veidi üle viiendiku üldhaiglates. Nii eri- kui õendushaiglates oli kolm protsenti kõigist esimese kvartali jooksul haiglaravile võetustest ning alla kahe protsendi hospitaliseeritutest said ravi kas kohalikus või taastusravi haiglas.

2014. aasta esimese kvartali jooksul raviti keskmiselt üheksat inimest ühe ravivoodi kohta ja ühe patsiendi ravi kestus ravivoodil oli kaheksa päeva. Ühe aktiivravivoodi kohta osutati statsionaarset tervishoiuteenust keskmiselt 12 patsiendile ning ravi kestus aktiivravivooditel jäi alla kuue päeva. Aktiivravivooditel varieerub keskmine ravi kestus üsna palju: alates vähem kui kahest päevast silma- ja nina-kõrva-kurguhaiguste vooditel kuni 15 päevani radioloogia vooditel.

Haiglaravi voodite kvartalistatistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringuteandmebaasi alajaotuses Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine, valides sealt Ravivoodid → Ravivoodid-lühiajastatistika.