Statistika

Tagasi

01. JUUNI 2014

Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE)

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuringu (SHARE) andmed. 

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) on üle-euroopaline vanemaealist (50-aastased ja vanemad) rahvastikku hõlmav longituudne küsitlusuuring, mis keskendub individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavate põhjuslike seoste uurimisele.

Eesti lülitus SHARE uuringusse alates 4. lainest aastal 2010 ning andmebaasis avaldatud andmed on kogutud aastal 2011. 

Uuringu andmed hõlmavad mitmeid vanemaealiste tervisega seotud näitajaid nagu tervise enesehinnang, toimetuleku ja igapäevategevuste piirangud, terviseseisund, ravimite kasutamine, vaimne tervis, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamine. Samuti koguti andmeid vanemaealiste tervisekäitumise kohta: kehaline aktiivsus ja kehakaal, toitumine, alkoholi tarvitamine, suitsetamine. Vanemaealiste sotsiaalset elu ja majanduslikku toimetulekut peegeldavad näitajad sotsiaalse võrgustiku, ootuste ja rahulolu ning majandusliku aktiivsuse ja materiaalse toimetuleku kohta. Avaldatud on ka vastajad sotsiaalmajanduslike tausttunnuste järgi.

Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring on ainus omalaadne põhjalik uuring vanemaealise elanikkonna tervise ja toimetuleku kohta. 

SHARE Eesti uuringut koordineerib TLÜ Eesti Demograafia Instituut ning rahvusvaheliselt koordineerib Euroopa programmi Max Planck Society Munich Centre for the Economic of Aging (MEA). SHARE uuringu paneellained on toimunud alates 2004.aastast 2-aastase sammuga. SHARE metoodika on kujundatud võrreldavana USA samalaadse uuringuga HRS (Health and Retirement Survey, lained alates 1992) ning Inglismaal 2002. a. läbiviidava ELSA uuringuga (English Longitudinal Survey on Ageing), samuti osaleb programmis Iisrael.

logo sharelogo regionaalarengu fond