Statistika

Tagasi

15. MAI 2014

Kiirabi väljakutsed ja abisaanud 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Terviseameti statistika kiirabi väljakutsete ja abisaanute ning kiirabiasutuste ja brigaadide kohta 2013. aastal.

Kiirabi väljakutseid oli 2013. aastal kokku 269 235 ning abi sai 253 168 patsienti, ülejäänud väljakutsetest tühistati, olid tulemuseta või toimus isiku surma konstateerimine. Väljakutsete üldarv vähenes võrreldes aasta varasemaga 1,5%. Kahanemine on toimunud üheteistkümnes maakonnas, kõige enam Lääne-Virumaal (-4,3%).

Kiirabi väljakutsete arv oli perioodil 2004–2013 kõige kõrgem 2012. ning madalaim 2005. aastal. Ajavahemikul 2005–2011 kasvas kiirabi väljakutsete arv 12,1%, samal ajal oli kiirabibrigaadide arv püsivalt 90. Aastal 2012 alustasid tööd väikesaarte esmaabibrigaadid Kihnus, Ruhnus ja Vormsil ning alates 2013. aasta lõpust lisandus kiirabiteenuse ümberkorraldamise käigus juurde veel viis kiirabibrigaadi üle Eesti. Nende töö kokkuvõtted on samuti maakondliku kiirabi statistikasse sisse arvestatud.

Haiglaravile toimetas kiirabi möödunud aastal 96 891 patsienti, mis moodustab 38,3% kõikidest abivajanutest. Hospitaliseeritute osatähtsus on viie viimase aasta jooksul 2 protsendipunkti tõusnud. Haiglasse viidud patsientide osatähtsus oli kõrgeim Järvamaal (48,3%) ja Harjumaal (43,9%) ning madalaim Hiiumaal (24,6%) ja Ida-Virumaal (30,2%).

Vigastuste tõttu abisaanuid oli 31 036 ning mürgistuste tõttu vajas abi 1593 patsienti. Vigastuste ja mügistuste tõttu abivajajate arv on aasta-aastalt jõudsalt vähenenud. Sünnitajaid toimetati kiirabiga sünnitusmajadesse 1452 korral, ka see on aastate jooksul oluliselt vähenenud.

Brigaadide lõikes on kiirabitöö kokkuvõte avaldatud Terviseameti kodulehel.