Statistika

Tagasi

26. MÄRTS 2014

Ravikindlustatud 2009-2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on nüüd kättesadaavad Haigekassas ravikindlustatute arvud soo, vanusrühma ja maakonna järgi ning täiskasvanud ravikindlustatute osakaal registreeritud elanikest.

Ravikindlustatute andmeid kogub Haigekassa ning ravikindlustatute kvartalistatistika on avaldatud Haigekassa veebilehel. Piirkonda, kus isik ravikindlustatud on, arvestatakse tema registreeritud elukoha järgi. Seetõttu on ravikindlustatute osakaalu elanikkonnast arvutamiseks kasutatud Rahvastikuregistri rahvaarvu. 

Ravikindlustatute andmed on avaldatud vanusrühmade kohta alates 20. eluaastast kuni 59. eluaastani, sest lapsed kuni 19. eluaastani ja pensioniealised on automaatselt ravikindlustatud. Ravikindlustatud isikud, kelle elukoht on Eestis, kuid pole teada täpset maakonda, kus nad kindlustatud on, on arvestatud "Maakond teadmata" alla. Neid isikuid on arvestatud kogu Eesti ravikindlustatute osakaalu arvutamisel.