Statistika

Tagasi

11. MÄRTS 2014

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati uuringu "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile" 2013. aasta andmed. Uuringut viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa koostöös.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangust oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele. Uuring on suunatud elanikkonnale vanuses 15–74 eluaastat ning seda viiakse läbi igal aastal.

Uuringu kohaselt oli perearstiteenusega 2013. aastal üldiselt või väga rahul 89,2% vastajatest. Eriarstiteenusega oli üldiselt või väga rahul 89,5% ja hambaarstiteenusega 95,7% elanikest.

Arstiabi kättesaadavust hindas heaks või pigem heaks 47,3% vastajatest, arstiabi kvaliteeti 73,6% vastajatest. Need hinnangud on võrreldes eelneva aastaga pisut langenud. Tervishoiukorraldust hindas heaks või väga heaks 61% elanikest.

2013. aastal hindas 50,1% vastajatest oma tervislikku seisundit väga heaks või pigem heaks. Kõige suurem oma tervisele väga hea või pigem hea hinnangu andnud vastajate osakaal on ootuspäraselt nooremates vanusrühmades. 86,9% 15-19-aastastest ja 79,8% 20-29-aastastest hindas oma tervist väga heaks või pigem heaks. Samas 60-74-aastaste hulgas andis nii hea hinnangu oma tervisele vaid 13,2% vastajatest.