Statistika

Tagasi

04. MÄRTS 2014

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid: 2013.a esialgsed andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati 2013. aasta arsti ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide esialgsed kokkuvõtted. Esitatud statistika põhineb tervishoiuteenuse osutajate kvartaliaruannetel ning lõplikud andmed avaldatakse oktoobris
pärast aastaaruannetega täpsustamist.

Esialgsete kokkuvõtete põhjal oli 2013. aastal 1% rohkem arsti vastuvõtte kui 2012. aastal. Arvuliselt tähendab see 83 873 vastuvõttu enam. Pererasti vastuvõtte oli 2013. aastal 1,3% rohkem kui aasta varem (+53 127 vastuvõttu). Perearsti vastuvõttude osatähtsus arsti vastuvõttude üldarvus ulatus üle 65% Hiiumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Võrumaal, Raplamaal ja Põlvamaal. Hambaarsti vastuvõtte oli aasta kokkuvõttes peaaegu sama palju kui eelmisel aastal (-0,4%).

Erialati on vastuvõttude absoluutarvudes olnud suurim tõus juba eespool nimetatud perearsti vastuvõttudes, sellele järgnevad töötervishoiuarstid (+23 567 vastuvõttu) ja taastusarstid (+14 299 vastuvõttu). Protsentuaalselt on suurimad juurdekasvud näha plastikakirurgide ja töötervishoiuarstide vastuvõttudes. Suurim vähenemine on sisearstide vastuvõttude puhul. Valdavalt on erialati
tegemist siiski mõneprotsendiliste kõikumistega ning suuremate absoluutarvude puhul on kõikumised väiksemad.

Koos aastaaruannete esitamisega on tervishoiuteenuse osutajad korrigeerinud eelmiste kvartalite andmeid ja seetõttu on
andmebaasis uuendatud 1.-3. kvartali arsti vastuvõttude ja koduvisiitide kokkuvõtteid. Suurim muutus (+15%) on toimunud 2013.a 2. kvartali hambaarsti vastuvõttudes. Kahe kolmandiku osas muutustest on tegemist 21 Tallinna hambaraviasutuse tagantjärele esitatud aruannete lisandumisega, mis on seotud tervisestatistika tsentraliseerimisega ja andmekogumise rolli toomisega TAIsse.