Statistika

Tagasi

27. VEEBRUAR 2014

Tervisestatistika aastaaruanne 2013

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnal valmis kokkuvõte oma 2013. aasta tähtsamatest töödest ja tulemustest. Aasta möödus tervisestatistika tootmist puudutavate rohkete muudatuste kavandamise ja elluviimisega. Põhitöö osas kaasajastati üle poole 15-st statistika aruandevormist. Tervisestatistika definitsioonide ja kogutavate näitajate väljatöötamise protsessi kaasati ka eksperte ja eriala esindajaid teistest organisatsioonidest. Toimus sisutihe koostöö E-tervise SA, tarkvara meeskonna, tervishoiuteenuse osutajate ja Sotsiaalministeeriumiga, et arendada edasi Tervise infosüsteemi statistikamoodulit.

Mullu anti välja mitmeid traditsioonilisi ja uusi tervisestatistika analüüsiraporteid, artikleid ning infolehti. Trükisena ilmus ka kogumik „Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007, 2009 ja 2011". Osakonna poolt hallatava tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi kasutajate hulk suurenes aasta jooksul ligi 6000-ni ning laienes ka selles avaldatud andmete valik. Esmakordselt korraldati andmebaasi kasutajakoolitusi, millega jätkatakse ka käesoleval aastal.

Pikemalt nende ja ka teiste olulisemate tervisestatistika 2013. aasta tööde kohta saab lugeda aastaaruandest.