Statistika

Tagasi

16. DETSEMBER 2013

Haiglavõrgu arengukava haiglate individuaalandmed 2010-2011

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati valitud tervisestatistilised näitajad haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes, aastate 2010-2011 kohta.

Tervise Arengu Instituut alustab tervisestatistika avaldamist haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes. Kui reeglina on tervisestatistika andmed esitatud agregeeritult ehk koondnäitajatena, siis haiglavõrgu arengukava andmeid esitatakse uuenduslikuna individuaalkujul. Projekt sai teoks tänu Eesti Haiglate Liidu abile.

Haiglavõrgu arengukava eesmärk on tagada tervishoiuteenuste ühtlane kättesaadavus. Selleks on valitsus kehtestanud piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate ja kohalike haiglate loetelu. Loetellu kuuluvast 19 haiglast on oma andmete avaldamiseks nõusoleku andnud 16.

Uus andmete avaldamise viis võimaldab tervisestatistika kasutajatel senisest enam saada vajalikku ja põhjalikumat infot. See võimaldab langetada argumenteeritud otsuseid, tõsta andmete kvaliteeti ja vähendada edaspidi andmeesitajate koormust. 

Avaldatud andmetabelid sisaldavad olulisi näitajaid tervisestatistika eri valdkondadest, nendeks on:

  • haigla majandusandmed,
  • tervishoiutöötajad,
  • haiglavoodid,
  • kõrgtehnoloogilised seadmed,
  • ambulatoorsed vastuvõtud,
  • erakorraline meditsiin,
  • kirurgia,
  • radioloogilised uuringud,
  • palgastatistika.

Esialgu on tabelites avaldatud haiglate 2010. ja 2011. aasta andmed. Edaspidi avaldab Tervise Arengu Instituut andmeid haiglavõrgu arengukava haiglate kohta iga-aastaselt.