Statistika

Tagasi

09. DETSEMBER 2013

Esmashaigestumus ja vigastuste välispõhjused 2012

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2012. aasta esmashaigestumuse ja vigastuste välispõhjuste andmed.

2012. aastal registreerisid tervishoiuteenuse osutajad kokku ligi 2,37 miljonit esmashaigusjuhtu (v.a pahaloomulised kasvajad). Võrreldes aasta varasemaga on esmashaigestumiste arv vähenenud 2,3%.

Haigestumuse struktuuris eelnevate aastatega võrreldes muutusi ei ole. Kõige rohkem esines hingamiselundite haigusi, mis moodustasid 42% laste (0-14.a) ning 19% täiskasvanute haigestumusest.  Laste hulgas olid järgmisel kohal teatavad nakkus- ja parasiithaigused (11%), vigastused ja mürgistused (8%) ning kõrva- ja nibujätkehaigused (8%). Haigestumuskordajad olid vastavalt 33 900, 23 700 ja 23 600 esmasjuhtu 100 000 lapse kohta.

Täiskasvanutel järgnesid hingamiselundite haigustele meeste puhul vigastused ja mürgistused (17%), lihasluukonna ja sidekoe haigused (13%) ning naha ja nahaaluskoe haigused (ligi 7%), vastavalt 22 200, 17 300 ja 8600 juhuga 100 000 mehe kohta. Naistel olid teiseks ja kolmandaks haigestumise põhjuseks kuse- ja suguelundite ning lihasluukonna ja sidekoe haigused, kumbki moodustas ligi 12% kogu esmashaigestumusest ehk üle 22 000 juhu 100 000 naise kohta. Vigastused ja mürgistused olid 8%-ga naistel neljandaks suuremaks haigusrühmaks.

2012. aastal registreeriti kokku 207 578 vigastuse esmasjuhu välispõhjust, mis on 3,6% võrra vähem kui aasta varem. See teeb 100 000 lapse kohta ligi 21 200 vigastust, täiskasvanute puhul on see umbes 15 100 vigastusjuhtu 100 000 kohta. Enamus laste ja täiskasvanute vigastustest (vastavalt 88% ja 79%) olid põhjustatud kukkumistest või mehaanilise jõu toimetest. Ründed, tahtlikud enesevigastamised ja muud ebaselge tahtlusega vigastused moodustasid täiskasvanutel 7,6% ning lastel 1,7% kõigist vigastusjuhtumitest.

Ligi pooled kõigist vigastustest juhtusid puhke- ja vaba aja tegevuste käigus, umbes kümnendik sportlike tegevuste ajal. Tegevus juhtumi toimumise ajal jäi täpsustamata pea veerandil juhtudest. Võrdlusena − 2011. aastal oli selliseid täpsustamata juhtumeid veidi alla viiendiku.