Statistika

Tagasi

26. NOVEMBER 2013

Tervishoiutöötajad 2012

Avaldatud on 2012. aasta tervishoiutöötajate arv ja nende poolt täidetud ametikohtade andmed. Tervishoiutöötajate arv on jäänud võrreldes 2011. aastaga samale tasemele. Andmestikku on lisandunud abiarstide, abiõdede, abiämmaemandate, abiradioloogiatehnikute arvu ja täidetud ametikohtade andmed, andes täpsema pildi tervishoiu valdkonnas tegutsevate inimeste hulgast.