Statistika

Tagasi

07. NOVEMBER 2013

Päeva- ja haiglaravi põhjused 2012

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2012. aasta päeva- ja haiglaravi põhjuste andmed.

Eestis hospitaliseeritakse patsiente kõige sagedamini vereringeelundite haigustega, mis 2012. aastal moodustasid viiendiku haiglaravi põhjustest ehk 43 495 juhtu. Järgnesid kasvajad (11% juhtudest 2012. aastal), rasedus ja sünnitus (9,5%), hingamiselundite (9,1%) ning seedeelundite (8,2%) haigused. Viimase kümnendi jooksul on  sagedasemad haiglaravi põhjused püsinud samad, kuid raseduse ja hingamis-ja seedeelundite haiguste osakaal on veidi vähenenud ning kasvajate ja vereringeelundite haiguste tõttu ravisaanute osakaal tõusnud.  Ravipõhjuste muutuses on oma osa rahvastikuprotsesside dünaamikal (üle 65-aastaste osakaalu tõus, maksimaalne sündide arv 2008. a, pideva langustrendiga abortide arv) ja väheminvasiivsete ravimeetodite kasutuselevõtul, mis võimaldab hospitaliseerimise asemel ravida päevaravis või ambulatoorselt.

Päevaravil viibimise peamine põhjus on jätkuvalt silmahaigused (22,3% juhtudest 2012. aastal), järgnevad rasedus ja sünnitus (14,7%), kuse- ja suguelundite haigused (10,9%) ning kasvajad (10,7%).  2005. aastaga  võrreldes on päevaravi maht kahekordistunud. Enamiku haigusrühmade lõikes on juhtude arv tunduvalt kasvanud. Erandina on raseduse ja sünnituse tõttu päevaravil viibinute osakaal vähenenud.

Keskmiselt on päevaravi haigusjuhtumi kestus 1,8 päeva. Kõige pikem ravikestus on psüühika-ja käitumishäirete ning kuse- ja suguelundite haiguste puhul. Lühima keskmise ravikestusega st suurima kirurgia osakaaluga on silma, hingamiselundite ja kõrvahaiguste juhud. Üksikdiagnooside lõikes võib ravikestuse kõikumine aastate võrdluses või maakonniti olla tingitud vähestest (ebatüüpilistest) juhtudest ning erinevate ravipõhjuste tõttu pidevat hemodialüüsi saavate patsientide arvust.

Haiglaravi haigusjuhtumi keskmine ravikestus on 7,8 päeva. Kõige kauem viibiti haiglas psüühika-ja käitumishäirete tõttu – 2012. aastal keskmiselt 17,1 päeva. Lühim ravikestus oli  silmahaiguste (1,9 päeva) ning raseduse ja sünnituse (2,8 päeva) tõttu haiglasviibinutel.