Statistika

Tagasi

07. NOVEMBER 2013

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (1999-2011)

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati uuringu "Uimastite tarvitamine koolinoorte seas" andmed (suitsetamine, alkoholi tarvitamine, illegaalsete uimastite tarvitamine). Uuringu viimast, 2011. aasta lainet tutvustati avalikkusele eelmisel kevadel, nüüd on uuring kättesaadav ka andmebaasitabelitena. Tegemist on rahvusvahelise uuringuga, mille lühinimetuseks on ESPAD ning mida on Eestis läbi viidud aastatel 1999, 2003, 2007 ja 2011. See annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamise suhtes ning uimastitarvitamise levikust.

Informatsiooni uuringu metoodika kohta saab ESPADi uuringu ametlikult koduleheküljelt. Sealt leiab ka ingliskeelsed raportid ning võrdlused Euroopa riikide vahel. Ülevaate Eesti olukorrast saab ESPADi eestikeelsetest raportitest.

Lisainfo: Sigrid Vorobjov, Tervise Arengu Instituudi Nakkushaiguste ja uimastiseire keskuse teadur, 659 3998, sigrid.vorobjov@tai.ee