Statistika

Tagasi

28. OKTOOBER 2013

Ambulatoorsed vastuvõtud 2012

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arstide ja õendustöötajate ambulatoorsete vastuvõttude 2012. aasta andmed.

Arsti vastuvõttude üldarv vähenes võrreldes 2011. aastaga 1,5%. 0-14-aastaste laste vastuvõttude arv vähenes seejuures 2,4% ning 15-aastaste ja vanemate vastuvõttude arv 1,4%.

Arstid tegid ka 7,4% vähem koduvisiite kui aasta varem. Kui täiskasvanute koduvisiitides kahanemist peaaegu ei olnud (‑0,2%), siis laste koduvisiitide arvus oli langus 11,8%.

Perearstiasutuste arsti vastuvõttude arv ulatus peaaegu eelmise aasta tasemeni – vähenemine oli 0,3%, mis arvuliselt teeb 14 000 vastuvõttu vähem. Võrreldes eelmise aastaga vähenes haiglates vastuvõttude arv 2,4% võrra ja ambulatoorsetes eriarstiabiasutustes 4%. Vastuvõttude arv suurenes vaid taastusraviasutustes ja seda 1% ulatuses.

Õendustöötajate iseseisvate vastuvõttude arv suurenes võrreldes 2011. aastaga 4% ja koduvisiitide arv 4,5%. 58% õendustöötajate vastuvõttudest tehti perearstiabiasutustes ja 30% haiglates. Ämmaemandate vastuvõttude arv vähenes aastaga 5,7%. Koduõdede visiitide arv patsientide juurde suurenes 8,7% ning hooldekodudesse 4,6% võrra.

Vaadeldes viimaseid aastaid, on arsti vastuvõttude arv olnud kõige suurem 2007. aastal ning madalaim 2010. aastal. Perioodi järgmine väikseim tulemus oligi aastal 2012. Seejuures jäi haiglate ja eriarstiabiasutuste arsti vastuvõttude arv 2012. aastal 2010. aastaga samale tasemele. Perearstiabiasutuste vastuvõttude arv aga kasvas. Õendustöötajate iseseisvates vastuvõttudes toimus alates 2005. aastast kiire tempoga tõus, mis aastaks 2012 on aeglustunud.

Ühtlasi on arsti vastuvõttude 2013. a märtsis avaldatud esialgsed kvartalite kokkuvõtted asendatud lõplikega tabelites AV11 ja AV12.