Statistika

Tagasi

23. OKTOOBER 2013

Imikute rinnapiimaga toitmine 2012

Tervisestatistika ja tervisuuringute andmebaasis avaldati 2012. aasta imikute rinnapiimaga toitmise andmed. Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi loetakse rinnapiima saajaks imik, kes oli täielikul või osalisel rinnapiima toidul, st vähemalt üks päevane toidukord on rinnapiim.

2012. aastal oli Eestis perearsti jälgimisel 14 298 last, kes said aruandeaastal 1-aastaseks. Rinnapiima toidul oli neist kuni 6 nädalat 88%, kuni 3 kuud 73% ja kuni 6 kuud 55%. Võrreldes 2011. aastaga on rinnapiima saajate osatähtsus jäänud enam vähem samale tasemele. Väikest tõusu on märgata kuni 6 nädalat rinnapiima saajate osas, kus näitaja kasvas 1,1%. Seega emade arv, kes peale sünnitust alustavad rinnaga toitmist on suurenenud, kuid see katkestatakse lapse esimestel elukuudel.

Kui vaadata 10 aasta taguseid andmeid, siis rinnapiima saajate osatähtsus on kõigis kolmes vanuserühmas märgatavalt tõusnud: kuni 6 nädalat rinnapiima saanute osatähtsus on suurenenud 4% ja kuni 3 kuud rinnapiima saanute osatähtsus 9%. Kõige suurem tõus on olnud kuni 6 kuud rinnapiima saanute imikute osas, kus näitaja on 10 aasta jooksul tõusnud 13%.

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab toita imikuid ainult rinnapiimaga esimese kuue elukuu jooksul. Osalisel rinnapiima toidul jätkata lapse aastaseks saamiseni ja ka teisel eluaastal.