Statistika

Tagasi

27. SEPTEMBER 2013

Tervishoiuteenuse osutajad 2012

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati andmed 2012. aastal tegutsenud tervishoiuasutuste kohta.

2012. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1325 iseseisvat tervishoiuteenuse osutajat. Kõige enam on nende hulgas perearstiabiasutusi ja hambaraviasutusi (vastavalt 472 ja 456). Aasta jooksul lisandus kõige rohkem õendusabiasutusi (2011. aastal 27, 2012. aastal 41).