Statistika

Tagasi

24. JUULI 2013

Haigla- ja päevaravivoodid 2012

Avaldatud on 2012. aasta haigla- ja päevaravivoodite statistika.

 

2012. aasta lõpus töötas Eestis 60 haiglat, neist 3 olid regionaal-, 4 kesk-, 11 üld-, 4 kohalikud, 3 taastusravi-, 9 eri- ja 26 hooldushaiglad. Aasta jooksul on haiglate arv kasvanud kolme uue hooldusravihaigla võrra.

 

Omandivormi järgi jagunesid haiglad järgmiselt: kolmandik oli erasektori ettevõtted ja kaks kolmandikku kuulusid avalikku sektorisse.

 

2012. aasta detsembri lõpu seisuga oli haiglates kokku 7377 ravivoodit. See on kolme protsendipunkti võrra suurem 2011. aasta detsembrikuu ravivoodite arvust. Aasta jooksul viibis haiglas keskmiselt pea igas viies Eesti elanik. Lapsed, kelleks tervisestatistikas loetakse 0–14-aastaseid, moodustasid 12% kõigist haiglaravil olnutest.

Haiglaravil oldud voodipäevi tuli 2012. aasta jooksul iga kümne Eesti elaniku kohta ligikaudu 1,5. See näitaja ületab kolme protsendipunkti võrra 2011. aasta tulemust. 2012. aastal registreeriti haiglate peale kokku 1,87 miljonit statsionaarsel ravil veedetud voodipäeva.

Keskmiselt veetis üks hospitaliseeritu haiglas kaheksa päeva nagu ka 2011. aastal. Kõige pikem oli ravikestus tuberkuloosi raviks mõeldud vooditel, kus patsiendi ravi ületas 67 päeva. Järgnesid hooldusravivoodid, millel viibiti veidi alla 25 päeva. Ühe voodi kohta oli aasta jooksul haiglaravil 34 ja 2011. aastal 35 patsienti.

Päevaravi osutas 2012. aastal 53 asutust, neist 27 olid haiglad. Päevaraviteenuseid pakkuvate asutuste arv kasvas 2011. aastaga võrreldes ühe võrra. Päevaraviga tegelevatest tervishoiuteenuse osutajatest moodustasid 65% erasektori ettevõtted. Päevaravi osutamise maht kasvab aasta-aastalt: 2012. aastal sai vastavaid raviteenuseid iga kahekümnes Eesti elanik. See on kümne protsendipunkti võrra rohkem kui 2011. aastal.