Statistika

Tagasi

18. JUULI 2013

Geriaatrilised hindamised 2012

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati esmakordselt 2012. aastal läbiviidud geriaatriliste hindamiste ja nende tulemuste andmed.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse hooldusraviplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid.

2012. aastal viidi geriaatrilist hindamist läbi 11 haiglas. Kokku viidi geriaatrilist hindamist läbi 1419 korral. Hinnatud geriaatrilistest patsientidest 64% olid naised ning 36% mehed. Neist 27% oli vanus üle 85a, kuid samas olid 12% hinnatutest alla 65-aastased.

Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 344 patsienti statsionaarset hooldusravi, 221 ambulatoorset hooldusravi ning 387 hoolekande teenuseid. 77% geriaatrilistest hindamistest tehti sama haigla hooldusravi osakonnas viibivatele patsientidele.