Statistika

Tagasi

28. MAI 2013

Ravivoodite andmed, I kvartal 2013

Avaldatud on 2013. aasta esimese kvartali haiglaravivoodite statistika ja 2007-2012 andmete ümberarvutused vastavalt kehtivale E-tervise voodiprofiilide klassifikaatorile.

2013. aasta esimese kvartali lõpus töötas Eestis 60 haiglat. Haiglate arv ei ole muutunud alates 2012. aasta kolmandast kvartalist.

Selle aasta esimese kvartali jooksul oli haiglates patsientide vastuvõtmiseks mõeldud ravivoodeid avatud pea neli protsenti rohkem kui 2012. aasta esimeses kvartalis. Hooldusravivoodid moodustasid kogu kasutusel olevast voodifondist ligi neljandiku, aktiivravivoodid üle 63% ning ülejäänud osa tuberkuloosi ja psühhiaatria erialade voodid.

Hospitaliseeritute arv jäi samale tasemele aasta varasema perioodiga. 2013. aasta esimese kvartali jooksul oli ühe aktiivravivoodi kohta haiglas 12 inimest ja ühe patsiendi ravi kestus aktiivravivoodil jäi veidi alla kuue päeva. Keskmiselt oli ühel hooldusravivoodil 2013.aasta esimese kolme kuu jooksul kolm inimest, kellest igaüks veetis haiglas veidi üle 25 päeva. Nii käive kui keskmine ravikestus aktiivravivoodite ja hooldusravivooditel jäi samasse suurusjärku aasta varasema perioodi näitajatega.