Statistika

Tagasi

21. MAI 2013

Ravimistatistika 2012

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi on lisandunud andmed 2012. a ravimistatistika kohta meie koostööpartnerilt Ravimiametilt. Ühtlasi on korrigeeritud ka varasemate aastate (2008–2011) näitajaid ATC klassifikatsiooni muutuste tõttu.

Ravimite kasutamine aastate 2008–2012 lõikes näitab üldist tõusutrendi. Viimasel viiel aastal on kolmeks enimkasutatud ravimirühmaks olnud südameveresoonkonna ravimid, seedekulgla ja ainevahetuse ravimid ning närvisüsteemi ravimid. 2012. aastal olid enimkasutatud toimeaineteks ramipriil, atsetüülsalitsüülhappe ja magneesiumoksiidi kombinatsioonid (nn südameaspiriin), amlodipiin, ibuprofeen, metoprolool ja ksülometasoliin.

Ravimite kasutamist hinnatakse defineeritud päevadooside (DPD) alusel, väljendatuna 1000 elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööp), mis näitab arvutuslikult inimeste osakaalu, kes tarvitasid aasta jooksul iga päev konkreetset toimeainet kokkuleppelises tavalises annuses. DPD/1000/ööp kirjeldab rahvastiku ravimitarbimist paremini kui näiteks ravimite käive, sest ravimite hinnad on erinevad ning käive ei pruugi korreleeruda inimeste hulgaga, kes konkreetset toimeainet tarvitavad.

Kõikidele toimeainetele pole siiski võimalik DPD-d määrata, peamiselt tulenevalt osade ravimite väga erinevatest manustamisskeemidest. Samuti pole defineeritud päevadoose võimalik rakendada välispidiste ravimvormide korral. Ravimid, millel DPD-d ei ole, käesolevas statistikas ei kajastu.