Statistika

Tagasi

28. VEEBRUAR 2013

Tervisestatistika kasutajauuring 2013

Hea tervisestatistika kasutaja!

Kui olete kunagi vajanud või kasutanud tervisestatistikat, palume teil täita lühike veebiküsitlus. Küsitlus käsitleb ennekõike Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna tegevust ja väljaandeid. Küsitlusankeet on anonüümne ja koosneb 17-st valikvastustega küsimusest. Küsitluse tulemusi kasutame vajaliku tervisestatistika kättesaadavuse parandamiseks ning tervisestatistikatöö paremaks korraldamiseks.

Ankeedi leiate siit.

Tähtaeg küsimustiku täitmiseks on 31. märts.

Palun levitage seda üleskutset ka oma kolleegide, tuttavate ja tudengite seas, kes puutuvad kokku tervisestatistikaga. Täpsustavate küsimustega võite alati pöörduda tervisestatistika osakonna juhataja Natalja Eigo poole (tel. 6 593 815, natalja.eigo@tai.ee).

Seega: kui olete kasutanud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi, lugenud tervisestatistikaalaseid väljaandeid ja analüüse, vaadanud tervisestatistika avaldamiskalendrisse, otsinud seletusi tervisestatistika sõnastikust, uurinud metaandmeid ja klassifikaatoreid, teinud meile teabepäringu või saanud mõnel muul moel osa tervisestatistikaalasest tööst – nüüd tahaksime teada teie arvamust.

Heade soovidega

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond