Statistika

Tagasi

27. VEEBRUAR 2013

Värske Baltimaade tervisestatistika kogumik

Tervise Arengu Instituut avaldas värske Baltimaade tervisestatistika kogumiku „Health in the Baltic Countries 2011", mis on mõeldud kõigile neile, kes tunnevad huvi tervisevaldkonna olukorra ja arengute vastu Eestis, Lätis ja Leedus. Tegemist on juba 20. korda ilmuva ühisväljaandega alates 1993. aastast.

Inglisekeelne kogumik hõlmab põhjalikku statistikat Balti riikide rahvastiku ja rahvastikusündmuste kohta, samuti ülevaadet haiglaravist ja tervishoiu ressurssidest ning nende kasutamisest.

2011. aastal viidi kõigis kolmes Balti riigis läbi rahvaloendused. Võrreldes aasta varasemas väljaandes avaldatud arvestuslike rahvaarvudega, oli 2011. aasta loenduspõhine elanikkonna üldarv Eestis 3,4%, Lätis 8,4% ja Leedus 7,3% võrra väiksem. Värske kogumik annab ülevaate loendustel põhinevate rahvaarvude ning rahvastiku soolise ja vanuselise jaotuse kohta.

Uue teemana on seekordsesse väljaandesse lisandunud arstide ja õdede keskmise palga andmed. Kuigi andmekogumise metoodikad riigiti mõnevõrra erinevad, on tegemist siiski parima saadaoleva infoga meditsiinitöötajate palgatasemete võrdluseks Baltimaades. Kui riigi üldine keskmine brutokuupalk 2011. aastal oli Lätis 21% ja Leedus 29% võrra väiksem kui Eestis, siis arstide keskmine kuupalk oli Lätis 42% ja Leedus 34% võrra väiksem kui meil. Õdede keskmine palk oli nii Lätis kui Leedus kolmandiku võrra madalam kui Eestis.

Olulisemateks andmeallikateks väljaande koostamisel on tervishoiuasutuste poolt esitatavad statistikaaruanded, Baltimaade riiklike statistikaametite väljaanded, erinevad registrid ja tervisestatistika andmebaasid, aga ka WHO Euroopa andmebaas „Health for All".

„Health in the Baltic Countries 2011" ning kogumiku varasemate aastate väljaanded on kättesaadavad aadressil: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud.