Statistika

Tagasi

23. NOVEMBER 2012

Avaldati 2012. a III kvartali ravivoodite kasutamise statistika

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2012. aasta kolmanda kvartali haiglaravivoodite kasutamise statistika ja haiglate arv 2012. a 3. kvartali lõpus.

2012. aasta kolmanda kvartali jooksul alustas Tallinnas tööd üks uus hooldusravihaigla. Kvartali lõpus oli Eestis 59 haiglat, neist 25 hooldusravihaiglat.

Septembri lõpu seisuga oli haiglates kokku 7339 ravivoodit, neist 1734 hooldusravivoodit. Võrreldes 2011. aasta septembriga on voodite koguarv kasvanud vastavalt kaks protsendipunkti ja hooldusravivoodite arv üksteist protsendipunkti. Ravivoodite arvu kasv hooldusravis on seotud uute hooldusravihaiglate avamisega ning olemasolevates haiglates vastavate voodite arvu suurendamisega.

Kuigi voodite arv on kasvanud perioodil III kvartal 2011–III kvartal 2012, hospitaliseeriti nendele selle aasta kolmanda kvartali jooksul vähem patisente kui aasta varem. Patsientide arvu langus kõigil ravivooditel kokku on kahe protsendipunkti suurune. Aktiivravivooditel langes patsientide arv kolme protsendipunkti võrra. Patsientide arv hooldusravivooditel kasvas 15% võrra, mis on seotud aasta jooksul mitmete uute hooldusravile spetsialiseerunud haiglate avamisega ja olemasolevates haiglates hooldusravikohtade arvu suurendamisega.

Patsientide arvu vähenemine aktiivravivooditel tõi kaasa voodihõive ja voodikäibe languse kuni viis protsendipunkti võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga. Voodikäive kasvas hooldusravivooditel ligikaudu viie protsendipunkti võrra. Sellega kaasnes ravikestuse lühenemine keskmiselt kümnendiku võrra, mis teeb kokku ligikaudu kolm päeva ühe hooldusravivoodil viibinud patsiendi kohta.