Statistika

Tagasi

26. OKTOOBER 2012

Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused 2011

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati täna 2011. aasta vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjuste andmed.

2011. aastal sündis Eestis 14 880 last. Haigena sündis aruandeaastal 3624 last, neil diagnoositi kokku 5846 haigust. Võrreldes 2010. aastaga on vähenenud nii elussündide (2010. a  oli elussünde 15 923), haigena sündinud laste (192 haigena sündinud last vähem) kui diagnoositud haiguste arv (266 diagnoosi vähem). Kuna 2011. aastal vähenes elussündide arv  proportsionaalselt rohkem kui haigena sündinute arv, siis haigestumus 1000 elussünni kohta tõusis 239,7-lt (2010. a) 243,5-le (2011. a).  Kõige rohkem diagnoositi haigusi, mida klassifitseeritakse muude vastsündinuhaiguste alla, sellele järgnesid lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundid ning sünniperioodile iseloomulikud nakkused.