Statistika

Tagasi

31. AUGUST 2012

Ravivoodite andmed - II kvartal 2012

Avaldatud on 2012. aasta teise kvartali ravivoodite kasutamise statistika.

Selle aasta teise kvartali lõpus töötas Eestis 58 haiglat, neist 22 olid hooldusravihaiglad. Aasta varem oli tegutsevate haiglate arvuks 57, tänavu esimese kvartali lõpus 56. Haiglate arvu muutused toimuvad hooldusravi haiglate sulgemise ja avamisega. Teise kvartali jooksul tekkis ühe hooldushaigla tegevuse reorganiseerimise järel kolm uut hooldushaiglat: üks Harjumaale ja kaks Pärnu maakonda.

Suvekuudeks, töötajate puhkuse ajaks, vähendavad paljud haiglad patsientide hospitaliseerimiseks valmis olevate voodite arvu. Tavapäraselt ongi aasta võrdluses teise kvartali lõpus patsientide vastuvõtmiseks avatud ravivoodite arv väikseim. Selle aasta esimese kvartali lõpu seisuga võrreldes vähenes ravivoodite arv teises kvartalis kokku ligikaudu viie protsendipunkti võrra. Erandiks on hooldusravivoodite arv, mis kasvas peaaegu kolme protsendipunkti võrra. Selle põhjuseks on uute hooldusravihaiglate avamine. Juuni lõpu seisuga oli haiglates kokku 6484 ravivoodit, neist 1532 hooldusravivoodit. 2011. aasta juunikuuga võrdlemisel tuleb välja, et ravivoodite koguarv on kasvanud üks, sealhulgas hooldusravivoodite arv kolm protsendipunkti.

Selle aasta teise kvartali jooksul hospitaliseeriti hooldusravivooditele peaaegu 14% võrra rohkem patsiente kui eelmisel aastal. Kui vaadata ka kõiki ülejäänuid ravivoodeid, siis lõpptulemuseks on  hospitaliseeritute arvu vähenemine veidi üle kahe protsendipunkti.

Voodikäive kasvas hooldusravivooditel ligikaudu kümnendiku võrra, kuid kõigi haiglaravi voodite kasutamise  tulemuseks on kolme protsendipunkti suurune voodikäibe langus aasta varasema ajaga võrreldes.