Statistika

Tagasi

25. JUUNI 2012

Ravivoodite 2011. aasta koondandmete avaldamine

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011. aasta ravivoodite aastastatistika.

2011. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 58 haiglat. Aasta lõpus oli Eesti haiglates 100 000 elaniku kohta kokku veidi vähem kui 535 ravivoodit. Võrreldes 2010. aastaga ei ole selles näitajas muutust toimunud. Aasta jooksul hospitaliseeriti 100 000 elaniku kohta 18059 inimest, mis on alla 1% vähem kui aasta varem. Voodipäevade arv 100 000 elaniku kohta kasvas ligikaudu 1% võrra. 2011. aastal veedeti haiglas ühe Eesti elaniku kohta 1,4 ööpäeva. Üks ravivoodi oli 2011. aasta jooksul hõivatud keskmiselt 272 päeva. Ühe patsiendi jaoks kestis haiglaravi keskmiselt veidi alla kaheksa ööpäeva. Need näitajad ei ole samuti võrreldes 2010. aastaga muutunud.

Päevaravi osutas 2011. aastal 52 asutust, neist 26 olid haiglad ja teise poole moodustasid ambulatoorse tervishoiuteenuse osutajad. Võrreldes 2010. aastaga on päevaravi saanute arv 100 000 elaniku kohta kasvanud peaaegu 13%.

Lisaks 2011. aasta koondandmete avaldamisele on andmebaasis korrigeeritud ravivoodite 2011. aasta kvartalite andmeid.