Statistika

Tagasi

01. JUUNI 2012

Pahaloomuliste kasvajate 2008. a andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati andmed 2008. aastal diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta ning aastate 2000-2007 uuendatud andmed.

2008. aasta andmed ja 2000-2007 uuendatud andmed sisaldavad samuti vähijuhte, mis registreeriti Surma põhjuste registri ja Vähiregistri vahelise andmevõrdluse teel. Õiguslik alus andmevahetuseks arstlike surmateatiste andmetega taastus 2011. aastal.

2008. aastal diagnoositi Eestis 7122 vähi esmasjuhtu.