Statistika

Tagasi

23. VEEBRUAR 2012

Ravivoodite kasutamine

Avaldatud on 2011. aasta IV kvartali ravivoodite kasutamise andmed ja korrigeeritud sama aasta I-III kvartali taastus-, aktiiv- ja hooldusravi ning täiskasvanute voodiprofiilide kasutamise andmeid. Lisaks on uuendatud taastusravihaiglate 2011. aasta kolme esimese kvartali ravivoodite kasutamise andmeid.

Ravivoodite arv ei ole võrreldes 2010. aasta neljanda kvartali lõpuga muutunud. Hospitaliseeritute arv vähenes 2011. aasta neljanda kvartalis 3%, voodikäive langes 2% ja keskmine ravikestus kasvas 3% võrreldes 2010. aasta neljanda kvartaliga. 2011. aasta viimase kolme kuu jooksul hospitaliseeriti kokku 61 226 inimest, kes veetsid haiglas keskmiselt veidi alla kaheksa päeva. Aktiivravivooditele hospitaliseeriti kõigist hospitaliseeritutest 87%, kelle keskmine ravikestus jäi viie ja kuue päeva vahele.

Samuti on andmebaasi lisatud Maanteeameti andmed inimkannatanutega liiklusõnnetuste ning neis hukkunute ja vigastatute kohta (tabel 1 ja tabel 2).