Uuendused

Tagasi

Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast enam inimesi

26. JAANUAR 2021

Sel aastal on Eestis vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi kui varasematel aastatel, kuna emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma laiendati, kaasates ka kuni 1956. aastal sündinud naised. Kokku kuulub sõeluuringute sihtrühmadesse 184 832 meest ja naist, kellest 105 327 on kutsutud mitmesse sõeluuringu programmi. Nüüdsest on sõeluuring tasuta ka ravikindlustamata inimestele.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara. „Sõeluuring on tõhus viis kontrollida oma tervist ning saada meelerahu. Seejuures tasub teada, et regulaarne kontroll aitab avastada muutuseid organismis ning õigeaegselt avastatud haigus on ravitav,“ kommenteeris Vahur Hollo, TAI vähi sõeluuringute registri juht. Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega.

Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuulub 82 812 naist, senisest enam naisi oodatakse emakakaelavähi uuringule, mille sihtrühma kuulub 74 265 naist. Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma kuulub 85 308 meest ja naist.

2021. aasta sõeluuringute sihtrühmad on:
Rinnavähi sõeluuring: naised sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971. Uuringule kutsutakse sellel aastal naisi vanuses 50–66 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul rinnavähki diagnoositud ning nad ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.
Emakakaelavähi sõeluuring: naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 ja 1991. Uuringule kutsutakse 30–65-aastaseid (eelnevalt 30–55-aastaseid) naisi iga viie aasta järel, kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul emakakaelavähki diagnoositud. Käesolevast aastast muutus ka emakakaelavähi sõeluuringu esmasuuring: PAP-testi (Papanicolau test) asemel kasutatakse nüüd HPV (inimese papilloomiviiruse) analüüsi.
Jämesoolevähi sõeluuring: mehed ja naised sünniaastatega 1953, 1955, 1957, 1959 ja 1961. Uuringule kutsutakse mehed ja naised vanuses 60–68 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole varasemalt diagnoositud jämesoole pahaloomulist kasvajat ning nad ei ole eelnevalt käinud sõelkoloskoopia uuringul eelneva 10 aasta jooksul.

Kuidas registreerida sõeluuringule?
Aasta alguses luuakse sihtrühma kutsutavatele digitaalne sõeluuringu kutse ehk saatekiri Patsiendiportaali (vt www.digilugu.ee → Terviseandmed → Saatekirjad), mis on uuringule aja broneerimise aluseks. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – sihtrühma kuuluv inimene saab broneerida talle sobiva vastuvõtu aja sobivasse tervishoiuasutusse, kontaktandmed leiab kutselt. Esimese poolaasta jooksul saadetakse meeldetuletuseks kutsed ka e-posti või kirja teel.
Tervise Arengu Instituut soovitab Eesti riigi infoportaalis www.eesti.ee suunata teavitused igapäevaselt kasutuses olevale meiliaadressile.
Sõeluuringu eest tasub Haigekassa. Lisainfot sõeluuringute kohta leiab kodulehelt soeluuring.ee.

Täpsem statistika 2021. aasta vähi sõeluuringute sihtrühmade ja kutsutavate kohta on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Loe lisa...

 

2020. aasta üheteistkümne kuuga on registreeritud kokku 113 tuberkuloosijuhtu

18. DETSEMBER 2020

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed 2020. aasta novembri kohta.

Esialgsetel andmetel on 2020. aasta üheteist kuu jooksul registreeritud kokku 100 tuberkuloosi esmasjuhtu, millele lisandus veel 13 tuberkuloosi retsidiiv- või korduvravijuhtu.

2019. aastal registreeriti Eestis 150 tuberkuloosijuhtu.

Loe lisa...

 

Surmade esialgsed registreerimisandmed, november 2020

28. DETSEMBER 2020

2020. aasta üheteistkümne kuuga registreeriti esialgsete andmete järgi kokku 14 142 surmajuhtu. Esialgsed surmapõhjused 2020. aasta kuude kaupa on leitavad tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabelist SD15.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri andmetel suri Eestis 2019. aastal 15 184 inimest.

Loe lisa...

 

2018. aastal diagnoositi 8783 vähi esmasjuhtu

09. DETSEMBER 2020

Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi 2018. aastal 8783 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4462 ja naistel 4321. Kõige sagedamini esines naha mittemelanoomi, eesnäärmevähki, käär- ja pärasoolevähki ning kopsuvähki (vastavalt 1281, 1145, 972 ja 875 esmasjuhtu).

pahaloomulised2018

Meestel oli kõige sagedam eesnäärme- ja kopsuvähk ning naha mittemelanoom, naistel rinnavähk, naha mittemelanoom ning käär- ja pärasoolevähk. Kümne sagedama hulka kuulusid nii meestel kui naistel ka mao- ja neeruvähk; meestel käär- ja pärasoole-, kusepõie-, kõhunäärmevähk, mitte-Hodgkini lümfoom ning maksa ja maksasiseste sapiteede vähk ning naistel kopsu-, emakakeha-, kõhunäärmevähk, nahamelanoom ja emakakaelavähk.

pahaloomulised juhud2018

65 protsenti vähi esmasjuhtudest diagnoositi 65-aastastel ja vanematel. Lastel vanuses 0–14 aastat diagnoositi 2018. aastal 38 pahaloomulist kasvajat.

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi lisati Eesti vähiregistri andmetel põhinev statistika 2018. aastal diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta ning uuendati 2000.–2017. aasta andmeid.

Loe lisa...