Tegevused

Tagasi

22. NOVEMBER 2019

Viited aruannete esitajatele

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord on kinnitatud sotsiaalministri määrusega nr 51.

2019. a vormide andmekoosseisu muudatused on vastu võetud tervise- ja tööministri 18. 12. 2018 määrusega nr 64.

Aruannete vormid ning nende täitmise juhendid

Lisaks: