Tegevused

Tagasi

11. AUGUST 2020

Viited aruannete esitajatele

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord on kinnitatud sotsiaalministri 07.12.2012 määrusega nr 51.

2019. a vormide andmekoosseisu muudatused on vastu võetud tervise- ja tööministri 18. 12. 2018 määrusega nr 64.

pdf Tervishoiustatistika aruannete sisukord

Aruannete vormid ning nende täitmise juhendid

Lisaks: