Tegevused

Tagasi

27. VEEBRUAR 2019

Tervisestatistika teistelt asutustelt

Siia lehele on koondatud teiste Eesti asutuste poolt kogutav tervisealane statistika.

Samuti leiab siit olulisemad rahvusvahelised andmekogud.

Viited teistele Eesti andmeallikatele

Rahvastiku tervise arengukava indikaatorite andmeallikad

Viited rahvusvahelistele andmeallikatele