Tegevused

Tagasi

04. JUULI 2019

Statistikatööd

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond arendab tervisestatistika statistikatööde väljundnäitajaid lähtudes riigisisesest ja rahvusvahelisest statistika vajadusest.

Arendustöösse on kaasatud ka statistikatarbijad.

Tarbijate ettepanekutega arvestamine 2015. aasta statistikatöödes

excel Ettepanekutega arvestamise tabel