Tegevused

Tagasi

22. OKTOOBER 2018

Statistikatööd

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond arendab tervisestatistika statistikatööde väljundnäitajaid lähtudes riigisisesest ja rahvusvahelisest statistika vajadusest.

Arendustöösse on kaasatud ka statistikatarbijad.

Tarbijate ettepanekutega arvestamine 2015. aasta statistikatöödes

excel Ettepanekutega arvestamise tabel