Tegevused

Tagasi

09. JUUNI 2020

Aastaaruanded ja raportid

Kõik tervisestatistika osakonna poolt tehtud analüüsid ja kogumikud leiad uuringute andmebaasist ning välja antud trükised väljaannete alt. 

Siia lehele on lisaks eraldi lisatud ülevaated osakonna põhitegevustest ning statistikaandmebaasi kasutajatest.

Aastaaruanded

Aastaaruandes annab tervisestatistika osakond ülevaate osakonna põhitegevustest lõppenud aasta jooksul.

Raportid

Siinolevad raportid annavad ülevaate tervisestatistika kasutajatest ning tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi kasutamisest.