Tegevused

Tagasi

28. MAI 2020

Enda andmetega tutvumine

Andmeesitajal on õigus tutvuda Tervise Arengu Instituudi poolt tema kohta kogutud andmetega.

Lähtume selles riikliku statistika seadusest (§ 28, lg 6) ja isikuandmete kaitse seadusest (§ 24).

Andmete küsimine

Andmetega tutvumiseks esitab asutuse esindusõiguslik isik taotluse järgmiste andmetega:

  • taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi
  • taotluse esitaja isikukood
  • taotluse esitaja kontaktandmed (e-post, telefon, postiaadress)
  • tervishoiuteenuse osutaja nimetus ja äriregistrikood, mille andmeid soovitakse
  • soovitud andmete koosseis ja periood (aasta, kvartal, kuu) millisel kujul andmeid soovitakse: elektroonselt (nt Exceli, STATA või tekstifailina) või paberil. Paberil väljastatavale koopiale tuleb taotluse esitaja ise kohale.

Taotlus esitada (digi)allkirjastatuna e-posti aadressile tai@tai.ee või allkirjastatult aadressile Hiiu 42, 11619 Tallinn.

Taotluse täitmine ja kättesaamine

Taotlus täidetakse viie tööpäeva jooksul.

Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, võtame viie tööpäeva jooksul taotluse esitajaga andmete täpsustamiseks ühendust. Menetluse tähtaegu arvestatakse taotluse registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Andmeesitaja saab enda kohta käivate andmete koopia kätte Tervise Arengu Instituudis kohapeal või e-posti teel kontaktisiku ID-kaardi avaliku sertifikaadiga krüpteerituna. Kohaletuleku korral tuleb kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument.