Tegevused

Tagasi

27. VEEBRUAR 2019

Klassifikaatorid

pdf Tervishoiutöötajate ametite kodeerimine (ISCO-08). 

Arstide ja õdede erialade kodeerimine (TEHIK)

Tervishoiukulude klassifikaatorid